Актуални агро новини.4 акта за незаконно добита дървесина съставиха горски инспектори в Пазарджик.

4 акта за незаконно добита дървесина съставиха горски инспектори в Пазарджик. Съставен е и един констативен протокол по Закона за горите от началото на месец февруари до момента.  Нарушенията са констатирани  при  рутинни проверки в териториалния обхват на дирекцията.  Два акта и констативния протокол са за транспортиране на незаконно добити дърва за огрев, немаркирани с контролна горска марка и без превозен билет в землището на  Велинград. Останалите два акта са за експедиране на немаркирана с производствена марка  дървесина  от дървопреработващ обект.

През месец януари 2017 г. горските инспектори са проверели 353 моторни превозни средства, 73 склада и цехове за продажба и преработка на дървесина, 38 обекта за добив на дървесина, 248 ловци и 20 ловни дружинки. Съставени са общо 7 акта за установени административни нарушения по Закона за горите и 17 констативни протокола.

 

 

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));