Актуални агро новини.Продължава Петата Национална среща на земеделските производители в к.к. Златни пясъци.

На 08 февруари беше открита Петата Национална среща на земеделските производители в България. Събитието се провежда в хотел Адмирал в к.к. Златни пясъци. Специален гост на форума беше Йежи Плева, генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в ЕК. Първият ден на семинара стартира с дискусии, свързани с бъдещето на ОСП след 2020 г. „Нашите основни приоритети ще бъдат обвързаната подкрепа и директните плащания. Искаме да покажем, че българските земеделски производители няма да са безучастни при формирането на ОСП“, заяви Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ. „Дошъл съм тук да чуя вашия глас, за да може ОСП да бъде полезна за всички!“, каза пред земеделските производители Йежи Плева.

В първия ден на Националната среща БАСФ България, отдел Растителна защита, и Пиргос Агро, вносител на селекцията на Института за полски и зеленчукови култури в гр. Нови Сад, презентираха своите актуални предложения за новия земеделски сезон. 

Една от дискутираните теми с участието на експерти от МЗХ и ДФЗ-РА беше: Подкрепа за производство и преработка на земеделски продукти. Втората тема в първия ден на срещата беше с фокус биологично земеделие и инвестиции в неземеделски дейности в селските райони.

Каква е програмата през втория ден на Националната среща? 

На 09 февруари дискусиите стартират на тема: Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020, финансиране чрез Национален гаранционен фонд. 

Вторият ден на форума ще бъде посветен и на Директните плащания, Държавни помощи за земеделския сектор, Промени в нормативните изисквания , Кръстосано съответствие. 

Следващият панел на срещата ще бъде с акцент поземлени отношения, Поземлен кодекс и Кампания директни плащания 2017 г.

Последният панел на семинара е посветен на алтернативните култури и технологии, като една от лекциите ще бъде: Що е то No Till и има ли почва у нас? с участието на лектори от Украйна.

Автор: Светла Стефанова