Актуални агро новини.Плащат субсидиите по Натура 2000 до края на февруари.

До края на февруари Фонд „Земеделие“ планира да преведе компенсаторните плащания за планински райони, за засегнати от други ограничения, както и субсидиите по НАТУРА 2000. Преди това е необходима оценка от аграрното министерство и съответна методология.

За да се направят плащанията по НАТУРА 2000 е задължително да се избегнат старите проблеми със застъпванията. Според Румен Порожанов е необходимо да се коригира Наредбата за екомрежата по начин, който да не ощетява бенефициентите, заявили подпомагане по стария ред. Начертаният план за компесаторните плащания ще се запази напълно. Стана ясно още, че плащането на окончателния слой се очаква да стане в началото на април. По този начин ще се затвори преразпределителното плащане. В същото време се бави първият прием по подмярка 4.1, стартиран през 2015. Причина за това е ревизията на проектите. Първите 165 млн. евро за проекти с 39 точки са договорени. Тези с по-малко точки ще се договарят допълнително. Важно е да се уточни, че и бенефициентите с 38 и 37 точки могат да кандидатстват за плащания. До месец-два предстои да се освободят бюджети. Изпълнителният директор на Фонда в оставка допълни, че за новия прием по 4.1 има 3 хиляди 165 проекта. При бюджет от 463 милиона лв., заявената субсидия е милиард и половина лева. Проектите вече са на етап ранкиране. При този бюджет и при свалените тавани, финансистът прогнозира, че ще бъдат подписани около 1500 договора.

Автор: Мирела  Спасова

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));