Актуални агро новини.Няма изменение на радиационния гама-фон, сочат данните от ИАОС.

По данни на Агенцията за ядрено регулиране на 9 февруари 2017 г. в 10.15 часа в турбинната зала на първи блок във френската АЕЦ „Фламанвил“ е възникнал взрив, последван от пожар. В тази връзка МОСВ информира , че е изградило и поддържа чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република България. На 9 февруари автоматизираната система не е регистрирала изменения на гама-фона, различни от типичните стойности, измервани от мониторинговите станции.

Ежедневно на страницата на ИАОС се публикува бюлетин за радиационната обстановка в страната.

АЕЦ "Фламанвил" има два реактора, построени през 80-те години, а в момента се строи и трети - най-големият в света.