Актуални агро новини.Проверяват речните корита за замърсявания.

Извършват се проверки за наличието на нерегламентирани сметища по реките. Това стана ясно от заповед на министъра на околната среда и водите Ирина Костова. Проверките ще бъдат извършени на два етапа от Регионалните инспекции по околна среда и води до април.

Първият етап е превантивен, до 17 февруари директорите на РИОСВ ще дадат предписания на всички кметове на общини в страната да предприемат мерки за недопускане на замърсяване на реките и земите около тях. Вторият етап е извършване на проверки на място за изпълнение на дадените предписания.

Едновременно с тези проверки ще се осъществи контрол и за замърсяването с битови отпадъци на републиканската и общинска пътна мрежа, и пътните съоръжения. В тази връзка се очаква от кметовете, областните пътни управления и регионалните структури на НК „Железопътна инфраструктура“ да предприемат ефективни мерки за тяхното отстраняване.

При констатиране на замърсявания и неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

 

 

, , id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));