Актуални агро новини.Речните нива остават без съществена промяна.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на някои пунктове за наблюдение в Дунавски и Черноморски басейн, в средното течение на р. Марица и долното течение на р. Тунджа (Източнобеломорски басейн) и на някои пунктове за наблюдение в Западнобеломорски басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 20 см до + 3 см Черноморски басейн: колебания до – 41 см до + 2 см Източнобеломорски басейн: колебания от – 53 см до + 28 см Западнобеломорски басейн: колебания от – 10 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 13, 14 и 15 февруари, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 февруари водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива в целия водосбор ще продължат да се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществено изменение или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

, 'script', 'facebook-jssdk'));