Актуални агро новини.Не трябва да се купуват букети с бодлив залист, предупреждават от МОСВ.

Не трябва да се купуват букети с бодлив залист, напомнят от Министерството на околната среда и водите. Причината- той е поставен под специален режим на опазване и ползване съгласно Закона за лечебните растения. Събирането му за търговски цели от естествените му находища на територията на страната е забранено.

Бодливият залист, наричан също миши трън, миши чемшир и самодивски чемшир , е вечнозелено храстово растение. Достига височина до 30 – 60 см. Притежава силно разклонено стъбло и пълзящо коренище. Крайните клонки на стъблото са плоски и с ланцетна форма, като на върха са бодливо заострени. Върхи тях се разполагат недоразвити листа, които имат вид на люспи.  Бодливият залист е сенкоиздържлив вид. Среща се в Централна и Южна Европа в райони до 900 м. надморска височина. Сигнали за нарушения могат да се подават на „зеления“ телефон в съответветните Регионални инспекции по околната среда и водите.