Актуални агро новини.Пилотен проект за инвентаризация на горите ще започне на територията на Южноцентралното държавно предприятие.

Пилотен проект за инвентаризация на горите ще започне на територията на Южноцентралното държавно предприятие. Това съобщи зам.-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров, цитиран от телевизия Агро ТВ.

През януари е подписан договор със Световната банка. Експерти ще запознаят българските служители с методологията за описване на горските масиви.

Целта е да се създаде стратегия за управление на горския сектор. В нея ще се заложат национални политики за стопанисване на горите.

Експерти от Световната банка са провели среща с проф. Палигоров. От там са изработили доклад, в който са описани отделните стъпки за извършване на инвентаризацията.

За методологията при описването на масивите страната ни ще почерпи опит от Швейцария и Германия. 

В Южноцентралния район има богато разнообразие от видове, обхванати са гори от Стара планина, Средна гора и Родопите. След като приключи там, инвентаризацията ще се извърши по установения метод и в цяла България.

Гледайте подробности в новините на телевизия Агро ТВ.

Автор: Данаил Андреев

, 'facebook-jssdk'));