Актуални агро новини.Растителна защита при костилкови и семкови овощни видове.

На 17 февруари 2017 г. в гр. Кърджали ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис

- гр. Кърджали), Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Кърджали и Териториална организация (ТО) на Научно-технически съюзи (НТС) – гр. Кърджали

На семинара Соня Новодрянова – началник отдел „Растителна защита“ към ОДБХ - Кърджали ще представи на присъстващите методите за борба с болестите и вредителите при костилкови и семкови овощни видове , както и  фитосанитарните стандарти в растениевъдството.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ в гр. Кърджали ще запознаят гостите с различните възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Семинарът ще се проведе в гр. Кърджали, Териториална организация – Кърджали на НТС, ул. „Булаир” Ė 35, зала 210.