Актуални агро новини.Евродепутатите искат ускорена процедура за одобрение на пестициди с нисък риск.

Биологичните пестициди с нисък риск, включително продукти на базата на био-организми, феромони и етерични масла, могат да заменят тези, които вредят на околната среда и човешкото здраве. Евродепутатите се питат защо някои държави членки се колебаят или отказват да ги одобрят и призовават ЕК да предложи преразглеждане на правилата с цел ускоряване на процеса на тяхното одобрение.

В резолюция, евродепутатите отбелязват, че използването на конвенционални продукти за растителна защита все по-често е тема на обществени дискусии поради потенциалните рискове, които те създават за човешкото здраве, животните и околната среда. Понастоящем само седем активни вещества, класифицирани като „вещества с нисък риск“, са одобрени в ЕС.

Освен това някои държави членки не са разрешили използването на продукти, съдържащи биологични активни вещества с нисък риск, поради установената им по-ниска ефикасност в сравнение със синтетичните химични пестициди, без да се отчитат ползите за биологичното земеделие от гледна точка на ресурсната ефективност и да се разглеждат здравната и екологичната цена на някои други продукти за растителна защита.

Евродепутатите призовават Комисията да представи, преди края на 2018 г. конкретно законодателно предложение с оглед на въвеждането на ускорена процедура за оценка, разрешаване и регистрация на биологични пестициди с нисък риск.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));