Актуални агро новини.Консултативният съвет за Черно море заседава край Варна.

Консултативният съвет за Черно море заседава край Варна. Това е органът, чрез който ЕК пряко ще комуникира с бизнеса. Той беше създаден миналата година, но напрактика започва да действа от тази, като задачата му е да инициира правилните решения в рибарската политика на Брюксел към региона.

Работата по създаване на КСЧМ започна преди три години, след силното напрежение около квотите за калкан породено от общата европейска политика по отношение риболова в Черно и Средиземно море. Тогава най-големите браншови организации поискаха, а впоследствие и получиха от Брюксел самостоятелност за региона.

В КСЧМ към момента членуват 15 организации - представители на риболова и на рибо преработката и на неправителствения сектор, от България и Румъния. Отворен е и за други заинтересовани.

С всяка от тези теми ще се занимае отделна работна група. Първата ще дебатира утре - по въпроса за достъпа до риболовните зони в България и Румъния.

Крайните решения по отделните казуси обаче ще вземат държавите и ЕК.

Автор: Мария Кордон

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));