Актуални агро новини.Ще бъде свикан Консултативният съвет по рибарство.

Консултативният съвет по рибарство ще бъде свикан през март. На него ще бъдат обсъдени предлаганите от браншовия сектор промени в подзаконовата нормативна уредба, стана ясно на проведена днес среща на заместник-министъра на земеделието и храните проф. Иван Палигоров с представители на сектор „Аквакултури” и изпълнителните директори на БАБХ и ИАРА.

Представителите на сладководното рибовъдство поискаха да се разгледат внимателно наредбите за регистрацията на животновъдните обекти в частта за аквакултурите и за технологичната схема на производството. Браншовиците искат ясно разграничаване на функциите на различните институции, регулиращи сектора – басейновите дирекции към МОСВ, ИАРА и БАБХ към МЗХ.

Писмените предложения на неправителствения сектор се очаква да постъпят в МЗХ и ИАРА в двуседмичен срок, като всички те ще бъдат обобщени и предложени за разглеждане и обсъждане на предстоящия Консултативен съвет.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));