лозаро-винарския сектор" />

Нова административна тежест пред лозаро-винарския сектор - Agro-CONSULTANT.net

Актуални агро новини.Нова административна тежест пред лозаро-винарския сектор.

Нова административна тежест пред лозаро-винарския сектор. Обсъжданите промени на Наредба 2, определяща условията за прилагане на Програмата за подпомагане в сектора допълнително ще затруднят бенефициентите. Това коментират от Лозаро-винарската камара. 

Експертите допълват, че изменението се прави заради европейски изисквания. За инвестиции за презасаждане и капково напояване, бенефициентът ще трябва да предостави документ за извършена оценка за въздействие върху околната среда, издаден от регионалната екоинспекция. Ще се изисква и свидетелство за съдимост.

Проектонаредбата променя и изискването за предоставяне на договор за аренда или наем на лозе. Досега той трябваше да е сключен за най-малко 3 години. Поправките предвиждат договорът да се сключва за поне 5 години. Браншовиците одобряват това изменение.

Прецизирана е и цялостната уредба по подпомагането на бизнеса при промоционалните програми. Тук идеята е да се стимулират повече участници, които са експортно ориентирани да рекламират на чуждите пазари.

Автор: Данаил Андреев

, , s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));