Актуални агро новини.Конференция ще обсъжда предизвикателствата пред биологичното земеделие в България и Европа.

Международна конференция „Биологичното земеделие в България: как приказката продължава?“ ще обсъжда важни въпроси на развитието на биологичното земеделие в България на 23 февруари в Пловдив.

„През последните години биологичното производство и в Европа, и в България се развива изключително динамично.  България влезе във фокуса на световните доклади за развитие на био земеделието с огромен ръст на сертифицираните площи за био земеделие – увеличение от 59% през 2015 г. ни нареди на трето място в Европа. По брой на сертифицирани пчелни семейства през 2014 страната бе първа в света, а през 2015 – трета (след Бразилия и Италия)“, споделя управителят на БИОСЕЛЕНА д-р Стоилко Апостолов. Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА е организатор на конференцията със съдействието на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и Българска Асоциация Биопродукти.

 „Биологичните фермери получават подпомагане по няколко мерки от Програмата за развитие на селските райони. Но в края на 2016 година се прокраднаха първите съобщения, че парите по Мярка 11 свършват.  Сега вече е почти сигурно, че средствата са договорирани и пари за нови кандидати от 2017 г. няма. И тук идва критичният момент – какво да се прави? Отговорно и държавническо би било да се преразгледат секторите, които ще се подпомагат по Мярка 11, да се спре безполезната подкрепа, да фокусираме така помощта, че след две-три години на българската трапеза да има всички храни в био качество“.

Дали има политическа воля за това, дали секторът е готов за такива промени?

Това е една от темите, които ще бъдат обсъждани на конференцията: 23 февруари от 13:30 до 17 часа на АГРА 2017 (Международен панаир – Пловдив, зала „България“). Достъпът до конференцията е свободен, не е необходима предварителна регистрация. Лектори ще бъдат представители на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“, на IFOAM (Международната федерация на движенията за биологично земеделие) и Българска Асоциация Биопродукти.

Ще бъдат обсъждани и още:    

Докъде стигнаха страните – членки в договарянето на новият регламент за биологично производство в ЕС (информация от Брюксел); Как напредва разработването на Българския план за действие за развитие на биологичното производство 2016-2020; Каква финансова подкрепа е получил секторът в последните години по ПРСР; Какви са промените в законодателството и контрола от страна да държавата.

Ще бъде представена и европейска платформа за обмен на знания и опит при био производство на полски култури , създадена в рамките на проект OK-Net Arable, по който работи от българска страна работи и БИОСЕЛЕНА.

Информация за биологичното земеделие и за проектите на фондацията ще бъде представена на щанда й Ė55 в Палата 11, където са изложенията Винария и Фудтех.

В петте дни на АГРА на щанда ще бъдат предлагани фермерски храни от Балкана, произведени с подкрепата на българо-швейцарския проект “За Балкана и хората“ – сирене и кисело мляко от редки породи, биологичен мед, яйца, месо. Ще бъдат организирани дегустации и кулинарни изненади.