Актуални агро новини.Продават защитени видове животни в сайтове за безплатни обяви.

Продават защитени видове животни в сайтове за безплатни обяви. Експертите на РИОСВ- Пловдив са констатирали случаи на продажба на живи защитени животни, препарирани екземпляри, както и разпознаваеми части от тях като палта от кожи на рис и видра. Установени са случаи на препарирана дива котка,таралеж, живи екземпляри от червен ангъч, смок стрелец, костенурки и различни видове пойни птици, като щиглец , кардарини, скатии.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие за защитените животински видове е забранено улавяне, убиване, препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, търговия и предлагане за продажба. За тези нарушения в закона са предвидени санкции за физически лица от 100 до 5000 лв., а за юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция  от 500 до 10 000 лв.