Актуални агро новини.Директните плащания са силен инструмент за подкрепа на селското стопанство и не бива да се премахват.

Директните плащания са силен инструмент за подкрепа на селското стопанство и не бива да се премахват. За това настояват различни германски и общоевропейски земеделски организации.

Дискусиите около реформата на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз все по-често се насочват към темата за субсидиите, които получават фермерите. Земеделските организации в много страни смятат, че ОСП има нужда от опростяване и модернизиране, но в същото време трябва да остане надежден партньор за стопаните. Затова е необходимо да се запази моделът с първи и втори стълб, смятат браншовиците.

За много земеделски стопани в Европейския съюз субсидиите съставляват почти половината от приходите и така им дават възможност да оцелеят при тежките кризи от последните години. Орязването на Първи стълб,  може да доведе до затваряне на ферми.

Затова браншови организации настояват реформата на Общата селскостопанска политика да е ориентирана в подкрепа на производителите и селските региони. На първо място трябва да отпаднат бюрократичните изисквания, които затрудняват стопаните.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));