Актуални агро новини.Няма данни за пренос на йод-131 на територията на България.

Няма данни за пренос на йод-131 на територията на България. Информицията е на Министерство на здравеопазването и е във връзка с регистрирано наличие през месец януари на радиоактивния изотоп йод-131 във въздуха в някои страни от Северозападна Европа.

По информация на Националния център по радиобиология и радиационна защита измереното съдържание на йод-131 в тези държави е в незначителни количества и не представлява риск за човешкото здраве. Води се разследване за изясняване на източника на радиацията там. Измереното ниво на радиоактивния изотоп е около 0.31 µ Bq/m3 (микро Бекерела на кубичен метър) , което е 1000 пъти по-малко от регистрираното във Фукушима, Япония по време на аварията през 2011 година.

У нас Агенцията за ядрено регулиране прави постоянни измервания на радиационните нива и не са отчетени наднормени стойности.