Актуални агро новини.Насърчаване на иновациите в хранително-вкусовата промишленост на Ирландия.

Насърчаване на иновациите в хранително-вкусовата промишленост на Ирландия.  Бюджетът на новата схема е в размер на 1 милион евро. Средствата са от специализиран фонд към земеделското министерство.

Схемата е насочена към малките и средни предприятия, предвидено е и финансиране за съвместни изследователски проекти. Изпълнението им ще повиши конкурентоспособността на предприятията от бранша. Фондът стартира през 2010 –та и покрива до 50% от допустимите разходи за изследвания и развитие. Агроведомството ще отвори и друга схема за агроекология  в рамките на Програмата за развитие на селските райони.

, 'script', 'facebook-jssdk'));