Актуални агро новини.МЗХ и МОСВ обсъдиха мерки за опазване на рибните ресурси.

Заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров, заместник-министърът на околната среда и водите Мариела Начева и представители на двете министерства се срещнаха днес, 27 февруари в Министерство на земеделието и храните, за да съгласуват националната позиция относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки.

По време на дискусията двете администрации се обединиха около мнението, че е необходимо да се положат усилия върху намирането на научно обосновани и доказано ефективни мерки за опазване на китоподобните в Черно море. Постигнато бе съгласие, че регионалният подход е най-подходящ при въвеждането и прилагането на мерки за защита на популациите на китоподобни в Черноморския басейн.

На редовното заседание на Консултативния съвет по рибарство към министъра на земеделието и храните през март предстои да се обсъдят конкретни предложения за бъдещи мерки и действия за опазването на морските бозайници.

 

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));