Актуални агро новини.Управление на земеделското стопанство.

На 10 март 2017 г. в гр. Плевен ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Плевен) и Селскостопанска академия (ССА) - Институт по Аграрна икономика - гр. София.

На семинара проф. д-р Димитър Николов - Институт по аграрна икономика (ИАИ) - София ще представи на присъстващите методите за определяне на брутни приходи от продажби, производствени разходи и оптимизиране на производствените решения.
Проф. д-р Димитър Николов ще запознае гостите и с методите за изчисляване на брутен марж , печалба, като ще разясни използването на брутния марж в планирането на стопанството.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ в гр. Плевен ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Плевен, ул. „В. Левски” Ė 1 (бивша сграда ОАПС), ет. 3, ст. 315