Актуални агро новини.Фалшиви пестициди и нелегална търговия на продукти за растителна защита.

На 07 март 2017 г. в гр. Перник ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Перник) , Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Перник и Асоциация растителнозащитна индустрия България (АРИБ).

На семинара Нели Йорданова - Генерален директор на „Асоциация растителнозащитна индустрия България“ ще представи на участниците в семинара фалшивите пестициди и нелегална търговия на продукти за растителна защита - значителен и нарастващ проблем.

Мариана Лагинова - Българска агенция по безопасност на храните ще запознае гостите с новите огнища от пръстеновидно гниене по картофите  в региона.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Перник ще разяснят на присъстващите възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.