Актуални агро новини.Създадени са предпоставки за подписване на споразумение за сътрудничество между МЗХ и МААЕ.

Правителството упълномощи министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице да подпише Практическите правила за сътрудничество в областта на земеделието и храните между Министерството на земеделието и храните и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Проектът на документ беше одобрен в края на миналата година. Целта му е насърчаване на научното и техническо сътрудничество в сферата на селското стопанство, както и развиването и укрепването на взаимоотношенията в областта на генетичните ресурси, животновъдството и растениевъдството, безопасността и контрола на храните и предотвратяването на болести по животните.

Днешното решение създава предпоставки за подписване на документа и стартиране на фактическото му изпълнение.

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));