Актуални агро новини.БЧК удължава раздаването на хранителни продукти.

Столичната организация на БЧК удължава раздаването на хранителни продукти от 01.03.2017 г. до 10.03.2017 г.

Правоимащи по програмата са:

лица и семейства получавали целеви помощи за отопление през 2015/2016 г. (Наредба Ė РД-07-5 от 2008 г.); майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година (по реда на чл. 8, ал. 1 ЗСПД) лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас (по чл. 10а от ЗСПД) лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция и отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства (по реда и условията на ППЗЗД) лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ (по реда на чл. 16 от ППЗСП)

Всеки, включен в програмата ще получи следните продукти: брашно – 10 кг; ориз – 6 кг; макаронени изделия – 3,500 кг; картофено пюре – 1,250; гювеч – 2,400 кг; компот – 1,600 кг; конфитюр – 2 кг; месна консерва – 1,800 кг; захар – 8 кг и вафли – 2 кг., лично или чрез други лица срещу пълномощно и лична карта.

Раздаването ще се извършва в работните дни от 9.00 до 16.30 часа в следните пунктове.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));