Актуални агро новини.Министрите на околната среда и водите в ЕС постигнаха съгласие за Общ подход по ревизията на ЕСТЕ.

На редовното заседание на министрите на околната среда в ЕС в Брюксел бе постигнато съгласие за Общ подход по ревизията на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ). След това решение Съветът може да започне преговори с Европейския парламент с цел постигане на споразумение по окончателния текст.

Българската позиция по компромисния текст на Председателството и направените промени в някои от текстовете изрази министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова. Тя гласува „против“ заедно с  Италия, Литва, Латвия, Румъния, Полша, Унгария, Хърватска и Кипър. Въпреки това блокиращо малцинство не бе постигнато, тъй като финалното компромисно предложение бе подкрепено от  19 държави членки, представляващи  71, 4%  от населението на ЕС.

Министър Костова представи и позицията на страната и относно  изпълнението на Програмата до 2030 за устойчиво развитие, като подчерта, че съгласуваността на политиките на национално и европейско ниво е от ключово значение за успешното и изпълнение. Програмата трябва да намери отражение във вътрешната и външната политика на ЕС и държавите членки, като бъде интегрирана в съответните стратегически документи. Освен това, за осигуряването на съгласуваност на политиките е необходимо насочване на усилията към използване и усъвършенстване на съществуващите механизми и към избягване създаването на дублиращи се структури, което би създало трудности при координацията и би увеличило административната тежест.

 

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));