Актуални агро новини.Да се забрани използването на палмово масло в производството на млечни продукти.

Момчил Неков настоява за промени в българското и европейското законодателството, с които да се забрани използването на палмово масло в производството на млечни продукти. Към момента има изискване само за отбелязването в съдържанието в етикета. Проучване на Европейския орган за безопасност на храните и други анализи показват, че преработените растителни масла, и по-специално палмовото масло, съдържат канцерогенни замърсители. Те се образуват по време на рафиниране или при високи температури и крият риск за здравето. Бебетата, например, са изложени на стойности до десет пъти над приемливото равнище чрез храните за кърмачета. Поради тази причина, Момчил Неков стана един от авторите на писмен въпрос до Европейската комисия, в която на законодателния орган на ЕС се поставя въпроса за приемане на регулаторни мерки за ограничаване на наличието на рискови съединения в палмовите масла с оглед на защитата на човешкото здраве. Суровината намира приложение освен в млечната индустрия, но и в производството на бисквити, закуски, солети, соленки и десетки други храни. В детските храни палмовото масло представлява потенциален здравен проблем, особено за децата и младите хора, както и за всички онези хора, които консумират храни, богати на палмови мастни киселини.

Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент прие поправки в становището относно палмовото масло, част от които са предложени от Неков. Според една от промените, държавите членки се призовават да следят за стриктното спазване на законодателството относно безопасността на храните и обозначаването на продукти , в производството на които се използват растителни мазнини, каквато е и палмовото масло.

Според данни на българската статистика, през 2016 г. в България са внесени над 46 хиляди тона палмово масло, цифрата е сходна и за 2015-та.  Абсолютният пик до момента от над 51 хиляди тона е бил достигнат през 2014 г. За сравнение, през 2000 г. вносът на суровината у нас е бил близо десет пъти по-малко. Страните, от които България внася, са Индонезия, Малайзия, Египет и Гърция. Азиатските държави са световните лидери в производството на палмово масло, а южната ни съседка е вносител на суровината, която освен в хранително-вкусовата промишленост намира приложение и в производството на био дизел.