Актуални агро новини.Затворен цикъл на производство в животновъдната ферма.

На 13 март 2017 г. в гр. Добрич ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ Териториален областен офис - гр. Добрич), Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Областен консултативен съвет по животновъдство - (ОКСЖ) - гр. Добрич.

На семинара експерт от областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Добрич ще запознае гостите епизоотичната обстановка в област Добрич.

Експерт контрол на храните – Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Добрич ще представи на присъстващите необходимите стъпки за регистрация на преработвателен цех на ниво стопанство.

Експерти контрол на храните – Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Добрич ще запознаят участниците в семинара с необходимите стъпки за регистрация на преработвателен цех на ниво стопанство.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Добрич ще разяснят на гостите различните възможности за подпомагане на производителите по мерки от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020.

Събитието ще се проведе в гр. Добрич, зала „Европа“ – Областна Управа , , втори етаж.