Актуални агро новини.БАБ изразява възмущение от забраната за прием на нови заявления по мярката за Биологично земеделие от ПРСР.

Българска асоциация Биопродукти (БАБ) изразява дълбоко възмущение, в резултат на внезапно издадената Заповед Ė 09-160 от 18.02.2017 г. от Министъра на земеделието и храните, ден преди началото на кампанията по подаване на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания и мерките на площ по ПРСР. С нея се забранява приема на нови заявления по мярката за Биологично земеделие /мярка 11 на ПРСР/, както и разширяването на вече поети ангажименти.

Според биопроизводителите до момента няма никакъв официален документ от страна на МЗХ, който да дава индикации, че има проблем, още по-малко - анализиране на проблема и предприемане на някакви действия.

Според БАБ това поставя пред свършен факт стотици биоземеделци, които са направили своите разчети, вложили са средства за сертификация, подготовка на земи, закупуване на семена и разсад, калкулирайки бъдещото получаване на субсидии. Много от тези хора са взели и кредити. Тази ситуация поставя в неравностойно положение и тези биофермери, които точно тази година приключват ангажиментите си по мярка 214 и няма да могат да получават вече субсидии по новата програма /за разлика от колегите си, които са приключили през 2015 или 2016 година/. Биоземеделието е отрасъл, който е свързан с много обществени ползи. Този метод опазва околната среда и биоразнообразието, чрез него се произвеждат здравословни продукти , създава се заетост в изостанали селски и планински райони, развиват се малки и семейни фирми. Предвид все по-сериозното търсене на здравословни и чисти продукти в развитите страни, той предполага и сериозен потенциал за растеж, увеличаване на износа и получаване на по-висока добавена стойност.  Този сектор не случайно е приоритетен във всички европейски страни, които си поставят все по-високи цели за неговото развитие.

Вижте цялото писмо в прикачения файл.