Актуални агро новини.И първата женска белошипа ветрушка се завърна от Африка.

Веднага след първите мъжки птици, в Левка пристигна  и първата женска птица. Постепенно колонията на белошипите ветрушки в защитената зона от Натура 2000 – Сакар  започна да се изпълва с живот.

Интересен е фактът, че тази година , както при мъжките птици така и при женските, първите завърнали се от зимуването си в Африка са едни и същи индивиди.

При женските, отново, първенец в ранното пристигане е KHL, която и на 1 март 2016,  е била сред първите пристигнала в Левка женски птици (заедно с BSV,BLA и BPC). А тази година, даже, изпревари всички останали.

През годините това е женската - рекордьор по снесени яйца. И докато 2014 и 2015, въпреки усилията й, няма излюпени малки, то през 2016 от снесените 6 яйца се излюпиха 6 пиленца.  4 от тях KHL, заедно с партньора си отгледаха сами, а другите 2 бяха преместени от екипа на Зелени Балкани  за доотглеждане от приемни родители.

KHL беше част от първата група 90 белошипи ветрушки, която пристигна в България през 2013 г. Птиците бяха настанени в специално изграденият Модул за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки. Екипът на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360 първоначално я беше маркирал с цветен ПВЦ пръстен с надпис BCC. След като пръстенът се счупи, се наложи да бъде сменен с нов и сега птицата се подвизава с инициалите KHL.