Актуални агро новини.Инж. Григор Гогов е новият изпълнителен директор на ИАГ.

Инж. Григор Гогов е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите. Той е заемал същия пост от август 2013 г. до август 2014 г.

Инж. Гогов завършва през 1979 г. Висшия лесотехнически институт, специалност „Горско стопанство“. Същата година постъпва на работа като началник на участък в Горско стопанство – Попово.

От 1986 г. до 1988 г. е директор на Държавно ловно стопанство „Паламара“. Бил е и генерален директор на Горскостопанския комбинат в Русе и   директор на Горско стопанство - Попово. 

От 2005 г. до 2013 г. е главен секретар на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Инж. Гогов има следдипломна квалификация по управление и мениджмънт на ловното стопанство в Лесотехническия университет – София.

Инж. Гогов е удостоен  с орден „Свети Хуберт”, което е най-високото европейско ловно отличие , връчено за първи път на българин за особени заслуги в областта на опазването на дивеча и ловното дело.