Актуални агро новини.Осъдиха фермер, декларирал неверни данни, за да получи евросубсидии.

Осъдиха фермерт, който е предоставил неверни сведения  за обработвани земеделски парцели, с цел получаване на евросубсидии, съобщава plovdiv24.  Наказание 10 месеца лишаване от свобода, отложено за изпитателен срок от три години, получи Венцислав Илиев от Болярово, общ. Елхово. С решението си Апелативен съд - Бургас потвърди присъдата на ОС - Ямбол.

В качеството си на едноличен търговец през 2013 г. Илиев е представил пред Общинска служба "Земеделие" - гр.Елхово и ОД на ДФ "Земеделие" - гр.Ямбол неверни данни за неизползвани 58,05 ха земеделски парцели/ общо 21 парцела/. Целта – да получи средства в размер на 19 476,52 лв.

През март 2013 г. Илиев е подал заявление за подпомагане на земеделските производители със средства от ЕС, както и таблица за идентификация на използваните парцели , в която е вписал 146 парцела, в землищата на различни селища в общ. Болярово. При направена през септември същата година от експерт от Разплащателна агенция проверка на всичко парцели е установено, че в качеството на едноличен търговец противно на заявеното през стопанската 2012/2013г. Илиев не е използвал по предназначение 21 парцела с обща площ 58,05ха. 

Тези площи по документи били заявени за засяване и отглеждане на зърнено житни култури, за засяване и отглеждане на медицински и ароматни /технически/ култури/; за подпомагане като постоянно затревени площи /мери и пасища/; за подпомагане като площи с угар. Проверката е установила частична обработка при 18 от парцелите, а в останалите три, заявени като земя по угар, не е била извършена дълбока оран.