Актуални агро новини.На 22 март отбелязваме Световен ден на водата.

Общото събрание на ООН определя 22 март за Световен ден на водата през 1993 г. Всяка година при отбелязването му се търси връзка с друга актуална тема, която се разглежда и в годишния Световен доклад на ООН за водата.

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март и е насочен към привличане на вниманието върху важността на водата и нейното опазване. През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ е насочена към послания за намаляване на образуваното количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

На 22 март хората от всяка точка на света показват, че са заинтересовани от проблемите , свързани с водата и имат силата да направят промяна. Те се вдъхновяват от информацията, която имат и я използват, за да предприемат действия за промяна.

РИОСВ-Хасково ще отбележи Деня на водата със съвместни образователни инициативи с екоклубовете към Младежки център- Хасково и Обединени Ученически общежития- Хасково.