Актуални агро новини.Редки видове птици в Бургаско.

Изключително редкият за България вид - стрепет, наричан още малка дропла, беше наблюдаван в района на язовир „Мандра“ от  служители на БДЗП.

В България видът се е срещал до 60-те години на миналия век, като последно гнездене е регистрирано през 1975 г. След изчезването му като гнездящ в страната вид, той остава само рядък посетител през зимния период, като птиците, които идват у нас , са вероятно от Украйна. От XIX век насам видът и изчезнал като гнездящ от общо 11 европейски държави, а най-значима в Европа е популацията на Иберийския п-в. Видът обитава главно степни местообитания, но може да се приспособи и към нискоинтензивни обработваеми площи и пасища. Сред основните причини за намаляването му е унищожаването и фрагментирането на местообитанията му, както и използването на пестициди, сблъсъкът с електропроводи, ветрогенератори и незаконен лов.

В Защитена местност „Пода“ са наблюдавани и пет розови фламинги - друг рядък гост у нас. В язовир Мандра пък бяха наблюдавани едни от първите за пролетния миграционен сезон розови пеликани – 20 индивида. Пеликаните бяха в компанията на стотина големи корморана и активно ловуваха.