Актуални агро новини.Мониторинг на гнездящите лешояди във Врачански Балкан и Източна Стара планина.

Проведе се мониторинг на гнездещи белоглави лешояди край Враца в района на Дружество за защита на хищните птици,  част от  проекта LIFE14 NAT/BG/649. В двете гнезда са наблюдавани мътещи птици.

Една от двойките, която през 2016г. загнезди в този район не е заела старото си гнездо, а е направила нова гнездо на няколко метра от старото. Интересно е, че изоставеното от тях гнездо е било заето от друга двойка, като е било наблюдавано как „новодомците“ копулират в генздото.

В северните части на Природния парк са регистрирани четири гнезда с мътещи в тях лешояди. Трудно могат да бъдат проведени наблюдения върху гнездовото поведение на птиците , тъй скалните  ниши са дълбоки и няма видимост.