Актуални агро новини.Фермерски храни - проблеми на малките производители.

Липсва благоприятна бизнес среда за малките производители на занаятчийски храни у нас. Пречка се оказват и неизградените логистични връзки. Проблемите на малките фермери започват още със старта на дейността им, безспорен е обаче интересът на потребителите към такъв тип храни.

Фондация "ЛокалФууд.Бг" подава ръка на малките фермери като улеснява достъпа им до пазара. Това става чрез наръчници, консултантски услуги и маркетингови решения за предлагане на продукцията, съгласно законодателството. Проблемите са няколко и започват още в момента, в който производителят реши да стъпи на пазара. „Най-сериозният проблем това е стартирането на такъв бизнес, при което те не намират информация, за това какво точно трябва да се направи , за да регистрират фирма и хранителен обект и също така да убедят контролиращия орган - агенцията по храните, че това, което предприемат като производство подлежи на техен самоконтрол на храните. Другият голям проблем е наистина неизградената мрежа, среда за развитие на този бизнес“, обясни Гергана Кабаиванова, управител Фондация "ЛокалФууд.Бг".

Липсват квалифицирани кадри, образователната ни система в тази насока също изостава. Фондацията стимулира производителите като ги мотивира да стартират своя бизнес, подчерта Гергана Кабаиванова. Начинът на дистрибуция е фермерски пазар – пекарна – заведение за обществено хранене. Наблюдава се и друга тенденция на пазара. „Нов подход – подходът на директните продажби, да застане производителят лице в лице с потребителя и да доказва качеството си и продукцията си. Това е нещо ново за нашия пазар. Също така интересното е, че се развиват и интернет магазините“, коментира Гергана Кабаиванова.


Потребителят има своя профил – държи на качеството и е готов да плати по-висока цена. Фондация "ЛокалФууд.Бг" ще продължи да изпълнява своята амбициозна задача, а именно да срещне малкия производител с потребителя, който даржи на качествената храна като начин на живот

Автор: Цветелина Влайкова