Актуални агро новини.БДЗП представи дейности за проучване и опазване на птиците.

През изминалата седмица в Пловдив се проведе среща за представяне на дейности за проучване и опазване на птиците, организирана от БДЗП.  Активно участие в срещата взеха над 50 участници, сред които представители на природни и национални паркове, РИОСВ , Изпълнителната агенция по околна среда, Изпълнителната агенция по горите, Националния природонаучен музей, университети, неправителствени организации, орнитолози и любители.
 
Един от основните акценти на срещата бе представянето на предварителните резултати и възможностите за участие в изготвянето на Втория атлас на гнездящите птици в Европа. Това е една от най-мащабните инициативи за картиране на биологичното разнообразние на Стария континент и ще обхване повече от 500 вида птици в над 50 държави, а 2017 е последната година за събиране на полеви данни. Специално внимание бе обърнато и на мобилното приложение SmartBirds Pro и възможностите, които то предоставя за бързо и лесно събиране и съхранение на биологична информация. Участниците в срещата бяха запознати и с новата онлайн платформа – www.SmartBirds.org, която е свързана с приложението и дава възможност на всеки потребител лесно да визуализира, редактира и споделя своите наблюдения и данни. Ирина Матеева представи работата на БДЗП срещу инвестиционни предложения, които представляват заплаха за птиците и важните за тях места в България както и актуална информация за напредъка по някои от случаите като случая „Калиакра“.
 
Втората част на срещата бе посветена на представяне на схемата за Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП) и резултатите от националното преброяване на белия щъркел. Схемата за МОВП се прилага вече повече от десетилетие в България и  БДЗП представи актуална информация за състоянието на някои от широко разпространените видове птици и вероятните причини за негативните тенденции в числеността при редица видове, както и бъдещите приоритети в това направление. Свилен Чешмеджиев представи новата книга, в която са публикувани резултатите за България от провелото се през 2014-2015 г. Седмо международно преброяване на белия щъркел. Отчетена е положителната тенденция в числеността на този емблематичен вид, като при настоящото преброяване са установени 1007 двойки повече в сравнение с предходното, проведено 10 години по-рано.