Актуални агро новини.ИАРА представи на риболовния бранш пилотен проект.

На проведена среща между ИАРА и риболовния бранш , беше представен пилотен проект за оценка на изхвърлянията от калкан и акула при риболова на рапани с бийм трал. Пилотният проект е част от ангажиментите, които България е поела при преговорите за запазване на националната квота от калкан през 2017 г. и основната му цел ще бъде да се оцени въздействието на риболова на рапани с бийм тралове върху ювенолните екземпляри от калкан и акула.

Представителите на двете браншови организации „Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ ФИШ“, Д-р Йордан Господинов и риболовно сдружение „Черноморски изгрев“, г-н Емил Милев изразиха принципното си съгласие за изпълнение на поетия ангажимент и осъществяване на проекта.

Проектът е с научноизследователска цел и ще се изпълнява от български учени, като финансирането ще бъде от Програмата за „Морско дело и рибарство“.

По време на срещата новият изпълнителен директор, доц. д-р Галин Николов повдигна дискусия са съвместното справяне с редица наболели въпроси свързани с бялата пясъчна мида и протестите през последните месеци. В добрия тон на срещата представителите на бранша изразиха подкрепа за осъществяването на засилен и ефективен контрол съобразен с националното и европейско законодателство.