Актуални агро новини.Земеделската политика на ЕС води до негативни промени в климата.

Земеделската политика на ЕС води до негативни промени в климата на Земята и нейната природа, унищожава дивите животни, вреди на здравето на хората и работи в ущърб на малките и средни селскостопански производители, както и на селските общности.

Основният двигател на тази система е Общата селскостопанска политика (ОСП) – една от най-старите, най-влиятелните, най-оспорваните и най-скъпи политики на Европейския съюз.

Затова нека я поправим заедно – нека се чуе общият ни глас по въпроса за бъдещето на земеделието!

Европейската комисия наскоро започна мащабна публична консултация по въпроса за бъдещето на ОСП, която ще продължи до 2 май 2017 г. При настоящата криза в ЕС , сега е моментът да покажем, че промяната е необходима и възможна!

Изключително важно е колкото се може повече организации и хора от възможно най-широк кръг от сектори и държави да се възползват от златната възможност да се чуе гласът им.

По-добрата селскостопанска система в Европа би била не само по-устойчива, но и по-здравословна и справедлива спрямо всички – тя ще бъде от истинска полза едновременно за хората, включително за земеделските стопани и за природата, като ще подсигури нашето бъдеще в краткосрочен и дългосрочен план.

ОСП трябва да бъде:

Справедлива – за земеделските стопани и за селските общности. Устойчива спрямо околната среда – за чист въздух и вода, здрава почва и процъфтяващ растителен и животински свят.  Здравословна – за добра храна и добро физическо състояние. Глобално отговорна – за устойчивото развитие и климата на планетата ни.

Онлайн анкетата на Европейската комисия за Модернизиране и опростяване на Общата селскостопанска политика е отворена за отговори от обществеността за периода 2 февруари - 2 май 2017 г. Отговорите си може да давате, като попълвате формуляра на Интернет страницата за консултации.

Въпросникът включва въпроси с избор от няколко отговора и отворени въпроси. Приложено може да намерите препоръчителни отговори на консултативните въпроси, включващи основанията за тези препоръки, както и Позицията на гражданското общество относно реформите на европейските селскостопански политики, която подкрепя и Българското дружество за защита на птиците.

Кампанията Living Land е създадена да подкрепи голяма коалиция от разнообразни организации и отделни личности, които са съгласни, че Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз не работи и трябва да се подобри. Инициирана е от BirdLife Европа и Централна Азия, Европейското бюро по околна среда и WWF за Европа. В България до момента организациите, които подкрепят кампанията са Българско дружество за защита на птиците, Slow Food в България, Фондация за биологично земеделие "Биоселена", Сдружение „Европа и ние” и Екологично сдружение „За земята“.