Актуални агро новини.Пазарът на хранителни продукти у нас е спокоен.

Спокоен и балансиран. Така експерти определят пазара на храни у нас. Тенденците в движението на цените са устойчиви, а при дадени продукти от първа необходимост стойностите се променят в много малки граници  - до около 5 на сто в рамките на шестгодишен период. „При захарта се наблюдаваха едни флуктуации от 2012г. до сега, но през 2012г. имаше един по-особен пазар на този продукт. Тогава имаше равнище от 2 ,10  към момента равнището е 1,57 . Има тенденция към намаляване на цената“, коментира Владимир Иванов, председател на ДСКБТ.

Автор: Цветелина Влайкова