Актуални агро новини.Геномът на царевицата е разшифрован.

Разшифроваха генома на царевицата. Учени от изследователски екип във Франция са успели да реконструират прародител на съвременните растения и да проучат тяхната еволюция.

Целта на екипа е да подобри видовете със сложни геноми, което ще доведе до повишаване на добивите, качеството и устойчивостта към стресови фактори. Реконструиран е потомствен геном на първите цъфтящи растения в историята на земята. Той се състои от 15 хромозоми с над 20 000 гени, които са в основата на много растителни видове. Геномът датира от 214 милиона години и има по-ранен произход от този, известен до сега за най-старите вкаменелости на растения.

Изследователите от Института Клермон-Феран сравняват ДНК-последователността на повече от 37 растителни генома - ориз , , царевица, сорго, лоза, топола, папая, соя, праскова, ябълка. Основните 20 000 гени са разшифровани. Те кодират важни биологични функции, участващи в развитието на „архитектурата“ на растението. По време на еволюцията, хромозомите се сливат, като се раждат нови видове растения с различни геноми. По този начин, геномите на съвременните растения се появяват като мозайка от предходни пренаредени хромозоми. Наблюдава се изключителна променливост и пластичност на гените, което позволява на растенията постоянно да се адаптират към променящите се условия на околната среда. Новото откритие ще помогне на изследователите да  подобрят агрономическите характеристики на културите.