Актуални агро новини.Отпадъците от храни да се намалят с 50%.

Европейските депутати приеха пакет от закони за управлението на отпадъците. Целта на новите правила е намаляването на хранителните отпадъци с 50 процента до 2030 година. Законът предвижда до 2025 година изхвърлените храни да се намалят с една трета. Селскостопанските производители са призовани да избягват загуби при производството като основният ефект ще се търси в последния етап от веригата, тоест търговията и крайния потребител. Така годни за консумация храни, чийто номинален срок е обаче изтекъл, ще бъдат предоставяни на благотворителни организации. Европейският парламент реши в бъдеще страните-членки да получават стимули за намаляване на отпадъците и да разработят критерии за измерване на загубите. На първо място ще бъде поставено предоставянето на храните на нуждаещи се хора , след това и като фураж за животни. Последната мярка предвижда неизползваните храни да се използват за компост или за добив на енергия. Освен това Парламентът реши до 2030-та рециклирането на домакинските отпадъци да достигне 70 процента. Днес този дял е 44 на сто. Пакетът законови норми предвижда и намаляването до 5 процента на отпадъците, изхвърляни на сметища.