Актуални агро новини.Иновативно производство на биоенергия в Холандия.

Чрез специална обработка на дървесината в Холандия се произвежда биоенергия. Дървеният материал от върби се събира веднъж на всеки две или три години. Крайният продукт се използва за гориво, както и за специално отопление във фермите за свине и птици.

В резултат на преминаването към възобновяеми енергийни източници, търсенето на дървесна биомаса се разширява. Чрез внос на биомаса и използването на остатъци от дървесина като основа за промишлеността, в Холандия, се отделя все повече внимание за задоволяване на нарастващото търсене.

„Ние виждаме, че е налице увеличаване на търсенето на биомаса. Всъщност ние култивираме само 10 процента от горите за производство на дървесна биомаса в страната. Останалото количество внасяме от други държави. Ставаме все по-зависими от други страни. За да бъдем по-самостоятелни, отглеждането им трябва да се разширява в Холандия. Всяка година се засаждат нови гори. Като цяло има 45 хектара в Холандия, но този дял продължава да бъде все още малък", коментира Мартин Бустен.

Автор: Анелийз Бакер 

 

 

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));