Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и Икономически университет - гр. Варна.

На 24 март 2017 г. в гр. Варна ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Варна) и Икономически университет - гр. Варна.

На семинарът доц. д-р Мария Станимирова, Икономически университет – гр. Варна , катедра „Аграрна икономика“ ще запознае присъстващите с иновациите в земеделието - същност и видове.

Доц. д-р Таня Георгиева, Икономически университет – гр. Варна, катедра „Аграрна икономика“ ще представи на гостите ролята на иновациите за устойчиво развитие на малките земеделски стопанства, като ще даде добри примери от практиката.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Варна ще разяснят на участниците в семинарът възможностите за подпомагане на земеделските стопани по ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ Ė 77, Икономически университет – Варна, зала Ė 116