Актуални агро новини.Проверени са 205 язовира, установени са нарушения.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е проверила 205 язовира, при които са били установени нарушения , пише dnevnik.bg. Проверката е извършена в периода януари - март.

Срещу 29 собственика е започнала процедура по административно-наказателно производство, защото е установено, че не са изпълнени предписания, направени при предишни проверки. Не се посочват нито имената на язовирите, нито на собствениците.

За част от собствениците все още не са изтекли сроковете за представяне на изискани писмени доказателства, след представянето на които, ще бъдат предприети действия за изпращане на покани за съставяне на актове.

Шест от проверените язовири са напълно изпразнени или се поддържат на минимално водно ниво. За други 3 язовира са изпратени документи и за тях е в ход процедура по извеждане от експлоатация.

При 14 язовира са изпълнени дадените по-рано предписания, а на 129 от проверените язовири са поставени кратки срокове за изпълнение на даваните предписания, след изтичането на които ще бъдат извършени нови проверки, с които да се установи дали същите са изпълнени.

За язовир "Лесура-1", община Криводол, при извършената проверка на 6 март е установено, че състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея са в същото състояние, както при проверката, извършена от служители на Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" през пролетта и есента на 2016 г.

Дадени са нови предписания с кратки срокове. Изпълнено е предписанието за изграждане на сифон за понижаване на водното ниво в срок от 72 часа. Тъй като са установени други нарушения, допуснати от собственика, е изпратена покана до кмета на община Криводол за съставяне на акт.

Служителите в Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" на ДАМТН напомнят, че нямат компетенции и правомощия да дават оценка за техническото състояние на язовирните стени.

На собствениците на язовири, които единствено носят отговорност за състоянието на хидротехническите съоръжения, се налагат предписания за поддържане на водните нива в степен, гарантираща безопасната експлоатация на водните обекти.

Проверките на тези и всички останали язовири ще продължат през цялата година при спазване Закона за водите и в рамките на правомощията на служителите в Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях", в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, посочват от институцията.