Актуални агро новини.Високи добиви при пролетните култури.

„Постигането на високи добиви на пролетни култури изисква както отлична подготовка на почвата и спазването на агротехническите срокове, така и използването на високопроизводителна техника за прецизна сеитба" - обобщава председателят на Кооперация Китка г-н Светослав Дамянов.

Сеялките за точна сеитба VESTA 6 Profi и VEGA 6 Profi се произвеждат от добре познатия у нас украински производител „Елворти - Червона зирка" (в миналото познат като „Красная звезда").

Основан в далечната 1874 г. от братята англичани Роберт и Томас Елворти, украинския производител се явява утвърден с качеството и популярността си производител на международните пазари. В настоящия момент, благодарение на непрекъснато внедряваните модерни технологии и оборудване, произведените от „Елворти -Червона зирка" сеялки, култиватори и селскостопански машини се радват на заслужен успех и доверие сред многобройните си потребители заради високото си качество, надеждност и достъпни цени. Сред тях са и сеялките VESTA и VEGA от модификацията Profi. Предназначени за прецизна сеитба на пролетници като слънчоглед, царевица, сорго, памук, соя, бобови култури и др. с едновременното внасяне на изкуствени торове, те осигуряват зададената гъстота на посева и необходимото за правилното развитие на растенията разстояние между тях при пълното избягване на ръчен труд.
Всичко това се осигурява от новата конструкция на сеещия апарат, отличаващ се с лесен достъп до вакумната камера, бързата и лесна смяна на сеещите дискове и задаване на посевните норми.

И двата модела сеялки имат увеличени до 36 литра бункери за зърно, като бункерите за тор при VESTA 6 PROFI са 2х180 литра, а при VEGA 6 PROFI достигат до 2 х270 литра. Това намалява необходимостта от често зареждане и увеличава в голяма степен производителността на машините. Освен това при модел VEGA 6 транспортното устройство е включено в стандартното оборудване, а при модел VESTA 6 - устройството може да бъде поръчано като опция.

И при двата модела , за сметка на разположените на една линия оси на опорно-задвижващите колела със сеещите работни органи, се постига синхронно копиране на релефа както от рамата, така и от посевните секции. Самите посевни секции са оборудвани с двуконтурно задвижване с нова конструкция. Надеждната защита на задвижващите елементи осигуряват надеждната работа дори в почви със значително количество плевели или растителни остатъци.

Торовнасящата система осигурява възможността за полагане на минералните торове на необходимото разстояние от реда, което елиминира вредното му влияние върху семената.
Основната принципна разлика между двата модела сеялки е новата конструкция на посевната секция при VEGA 6 PROFI . Паралелограмното окачване ,заедно с двойката копиращи колела,разположени от двете страни на двойно-дисковия ботуш позволяват точно да се копира повърхността на полето.

V-образните притъпкващи колела осигуряват притискането на семената към посевното ложе, което способства за по-ранното им и равномерно покълване.
Налягането на секциите върху почвата се осъществява от 3 пружини. Всяка една осигурява натиск от 50 кг. При това сумарното налягане върху почвата при заредена със семена и тор сеялка може да достигне 280 кг.

За работа при не-добре обработени почви или при директна сеитба, сеялката е стандартно оборудвана със т.нар. прорезен диск, осигуряващ линия на преминаване на сеещия ботуш.
Копиращите колела на секциите могат да се движат във височина независимо едно от друго до 50 мм. без да намаляват при това дълбочината на посева. Близкото разстояние между точката в която се полагат семената и опорните странични колела, позволява да се поддържа еднаква дълбочина на сеитба, като при това се постига дружна кълняемост и по-високи добиви.

VEGA 6 PROFI се предлага стандартно с транспортно устройство, облекчаващо придвижването и по пътната мрежа. Контрола на параметрите на посева се осъществява от информационното устройство „Спутник", влизащо в стандартната комплектация на сеялките и от двата модела.

Информацията която се подава към оператора включва данни за:

- Нормата на посева за всяка сееща секция бр./м.
- Процент на двойниците и пропуските на всяка секция
- Равномерност на засяването на всяка секция
- Разпределение на семената в % в реда
- Разпределението на семената в % на цялата площ
- Времето на работа на сеялката и засетите през него площи
- Скоростта на движение на машината
- Резултатите от автотеста и състоянието на системата за контрол
- За осъществяването на калибрирането, т.е. изчислява и запомня процента на приплъзване на задвижващото колело след изпълнение на опцията „калибриране"
- Резултатите от работата на всяка една секция за цялата засята площ и сумарно за засятата площ

В заключение бихме обобщили, че използването на сеялките VESTA 6 Profi и VEGA 6 Profi е удоволствие за всеки един земеделски производител и гаранция за високи добиви при ниски експлоатационни разходи. Същите са неотменна част от производствения инвентар на съвременното земеделско стопанство.

Пълната гама на ELVORTI - Chervona Zirka се предлагат на българския пазар от Кооперация КИТКА. Повече инфорация можете да получите на телефон 0888 303 204, както и ТУК.