Актуални агро новини.Министър Костова ще обсъди Плановете за управление на речните басейни с колегите си от Вишеградската четворка и Румъния.

Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова ще участва в срещата на екоминистрите на държавите от Вишеградската четворка – Полша, Унгария, Чехия, Словакия, на която ще присъстват и представители на България и Румъния. Срещата ще е на 22 март 2017 г. във Варшава.

Министрите на околната среда ще обсъдят опита на страните, свързан с подготовката на втория цикъл на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), прилагането на изключенията по чл.4.7 от Рамковата директива за водите. В дневния им ред са и въпросите, които следва да се имат предвид при предстоящия преглед на Рамковата директива за водите през 2019 г.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));