Актуални агро новини.Община Бургас стартира мащабна кампания по пролетно почистване.

Община Бургас стартира мащабна кампания по пролетно почистване. По традиция екологичната инициатива ще обхване както кварталите на града, така и всички съставни селища на общината.

Дейностите предвиждат ръчно и машинно почистване на териториите за обществено ползване, почистване на регулите, дъждоприемните шахти, крайпътните терени, плажните ивици, събиране и изнасяне на строителни, едрогабаритни и растителни отпадъци.

В рамките на кампанията по почистване ще бъдат поставени първите 500 кафяви кофи за биоразградими /хранителни/ отпадъци. Те ще обхванати заведенията за обществено хранене, големите магазини за хранителни стоки, пазарите и тържищата.

Община Бургас призовава всички граждани, учебните и здравни заведения, административни служби, търговски обекти и производствени предприятия да се включат активно в инициативата и заедно да почистят своите домове, тавани, мазета, офиси, междублокови пространства, дворове и градинки.

Старите мебели, едрогабаритните и строителни отпадъци от ремонти в домакинствата могат да бъдат предадени на Консорциум "Титан Бургас" безплатно, след подаване на заявка за извозването им на тел. 056/852 337.

Изхвърлянето на  строителни  и едрогабаритни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци или поставянето им до тях представлява нарушение на Наредбата за управление на отпадъците на община Бургас и подлежи на санкция. При спазване на срока в графика, няма да бъдат налагани глоби за нерегламентирано замърсяване, но след този период екоинспекторите ще осъществяват проверки и ще налагат санкции.

Желаещите да се включат в пролетното почистване могат да получат безплатно чували и ръкавици в общинска дирекция "Околна среда" на ул. "Шейново" 24 /ет.2, ст.201/, от сградата на съответната административна дирекция или кметство по местоживеене. Раздаването на чувалите ще започне от 27.03.2017 г. Освен тях Община Бургас осигурява и извозване на събраните отпадъци.

Дейностите по пролетното почистване ще продължат до 31 май.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));