Актуални агро новини.Два мъртви белоглави лешояда са намерени до резерват Тисата.

В охранителен участък „Тисата” на Кресненския пролом, служители на Дирекция „Национален парк „Пирин” откриха мъртъв белоглав лешояд при проверка на 20 март. Тази сутрин, при обход бе открита още една мъртва птица. Сигналът е подаден в РИОСВ – Благоевград и органите на МВР.

Преди седмица в района бе открит пострадал белоглав лешояд. Ветеринарният лекар на Кресна констатира симптоми на отравяне и възможен удар, от които птицата е получила частична парализа. Лешоядът е транспортирaн  до Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Белоглавият  лешояд (Gyps fulvus) е птица от семейство Ястребови (Accipitridae). В края на миналия век се смяташе за изчезнал като гнездящ вид в страната.  Птицата заедно с черния и египетския лешояд , царския орел, скалния орел и  мишеловът  е включен в списъците на Приложение Ė 2 и Приложение Ė 3 (към чл. 37) от Закона за биологичното разнообразие. В България видът е забранен за умишлено улавяне или убиване с каквито и да е уреди, средства и методи за преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция. Забранено е унищожаване или вземане на яйца, преместване на гнезда, увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция, вземане на намерени мъртви екземпляри, притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия; предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.