Актуални агро новини.Министър Костова обсъди ПУРБ с колегите си от Вишеградската четворка и Румъния.

Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова участва в среща на екоминистрите на държавите от Вишеградската четворка – Полша, Унгария, Чехия, Словакия, заедно с България и Румъния. Срещата се състоя във Варшава.

Министрите обсъдиха опита на страните, свързан с подготовката на втория цикъл на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ). Министър Костова отбеляза, че по време на втория цикъл на ПУРБ са разработени и приложени единни национални подходи , но все още съществува необходимост от изготвяне на научно-приложни методики и въвеждане на модели, с цел подобряване на достоверността на оценките. По думите й са необходими още усилия за подобряване на мониторинга и изпълнението на изискванията на Рамковата директива за водите.

По повод сътрудничеството със службите на ЕК, в контекста на разработването на общ подход за прилагане на изключенията по чл. 4.7 от Рамковата директива за водите, министър Костова посочи, че досегашната комуникация, свързана с изготвянето на въпросници, анкети, подготовка и предоставяне на практически примери от различните страни-членки или басейнови структури, е активна и на добро ниво. При сложни и чувствителни теми комуникацията между ЕК и експерти от държавите-членки е недостатъчна и е необходима по-сериозна експертиза, включително възлагане на научно-приложни разработки за конкретизиране на  общия подход, посочи Ирина Костова.

Министрите обсъдиха и въпросите, които следва да се имат предвид при предстоящия преглед на Рамковата директива за водите през 2019 г.

Те участваха и в конференция, посветена на Световния ден на водата.