Актуални агро новини.Повече “свободни“ кокошки в Германия.

4,2 милиона "свободни кокошки" е имало в Германия през миналата година. Така за първи път в германските птицевъдни стопанства е имало повече екологично отглеждани кокошки, отколкото в клетки.

Причината за ръста с близо 12 процента е увеличеното търсене от страна на потребителите, съобщават от Федералната статистическа служба във Висбаден. Девет години по-рано две трети от кокошките-носачки са били държани в клетки.

В момента преобладаващата форма на отглеждане – над 25 милиона птици - продължава да бъде в закрити помещения, следвана от отглеждането на открито с над 7 милиона кокошки. Средно 40 милиона животни са били отглеждани във ферми с най-малко 3000 места. Всички те са снесли общо12 милиарда яйца. Това е процент и половина повече от предходната година.

Основната идея на екологичното отглеждане е то да бъде природосъобразно. Това означава, че био-фермерите сами отглеждат фуража за животните си, а изпражненията се използват за наторяване на нивите. Животните се хранят само с биологично произведена храна.

Говедата, свинете и кокошките трябва да имат възможност да задоволяват естествените си нужди, тоест те трябва да могат да излизат навън, да имат контакт помежду си , но и да имат възможност да се уединят. Болните животни трябва да бъдат лекувани с природни методи и само ако това не помогне, да се прибягва да медикаменти.