Актуални агро новини.140 превозни средства са проверени от горските стражари към СИДП.

В рамките на седмица горските стражари към Североизточно държавно предприятие са извършили над 600 проверки. Инспектирани са 144 обекта за добив на дървесина, 140 превозни средства, 84 физически лица. В периода на пролетна таксация на дивеча проверката е обхванала и 238 ловци. Съставени общо 11 акта и 11 констативни протокола по Закона за горите. Задържани са общо 6,5 куб. м незаконно добита дървесина. 4 куб. м от тях са конфискувани в резултат от контролната дейност на територията на ДГС „Генерал Тошево”. За установената незаконна сеч горските стражари са съставили 4 акта и 5 констативни протокола. 0,5 куб. м дърва за огрев са задържани при извършените проверки в обхвата на ДГС „Варна”. За нарушенията са съставени 4 акта и 2 констативни протокола. Един констативен протокол пък е съставен за незаконната сеч на 2 куб. м дървесина на територията на ДГС „Нови Пазар”. За изминалата седмица от ДГС „Омуртаг” отчитат два акта и един констативен протокол, от ДЛС „Тервел” – един акт, а от ДГС „Добрич” – 3 констативни протокола.

, 'facebook-jssdk'));